Forum for frivillighet - Øst for elva

Aldersgruppe: For alle

Vi ønsker å få til et samarbeid om aktiviteter og arrangement og rett og slett  vite om hverandre og alt det bra som skjer Øst for elva.
Menstad Frivilligsentral  kan være et knutepunkt som har informasjon om alle aktiviteter, og i tillegg være et samlingssted.

Med Forum for frivillighet - Øst for elva  ønsker vi å samle alle lag, organisasjoner og uavhengige ildsjeler.

Vi trenger hjelp til å  få tak i og inkludere alle som driver noe form for aktiviteter, eller bare bryr seg ekstra om nærmiljøet sitt.

Har du forslag til temaer, kompetanseheving. kurs dere  kan ha nytte av så si i fra.

Vi møtes ca. annenhver måned på Menstad bydelshus.

Ta kontakt med Linda på sentralen på tlf: 93408945 eller epost: linda.asulfsen@skien.kommune.no


2022 © Menstad frivilligsentral