SYKKELTUREN 2022

2022 er frivillighetens år. Norges Frivilligsentraler inviterer i samarbeid med en rekke organisasjoner til en sykkeltur gjennom hele landet! Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Turen går fra Nordkapp til Arendalsuka, fra 21.mai til 16.august 2022.

Hvert fylke får tildelt en uke. Vestfold og Telemark har syklene fra 31.juli - 7.aug.
 I Skien og Porsgrunn skal det sykles onsdag 3.august fra kl.11.00. Traseen går fra Fylkeshuset i Skien og videre langs østsiden til Porsgrunn og derfra sykles vestsiden mot Gråtenmoen bydelshus hvor det hele avsluttes med et arrangement  på ettermiddagen.

På  strekningen inviteres lag og foreninger til å bli med for å vise seg frem langs løypa. Vi håper at flest mulig har lyst ti å bli med!
Her skal vi sammen feire frivilligheten i byen vår.

Les mer om sykkelturen 20022 på
Norges Frivilligsentraler (sykkelturen2022.no) 

Vi hører gjerne fra deg.

epost: linda.asulfsen@skien.kommune.no
Telefon:934 08 945 


2022 © Menstad frivilligsentral