Sykling uten alder

Med rett til vind i håret

Sykling uten alder
Sykling uten alder er på et viktig oppdrag: Å gi eldre rett til vind i håret. Konseptet kommer fra Danmark, hvor flere tusen frivillige piloter sørger for at de eldre på landets pleiehjem kommer ut i rickshaw-sykler, og får kjenne på frisk luft, kjenner lukter og hører lyder fra naturen. 

les mer om organisasjonen her:

https://syklingutenalder.com/


2022 © Menstad frivilligsentral